Asbest is een materiaal dat in het verleden veel gebruikt werd in de bouw vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. Echter, inmiddels is bekend dat asbest ook grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt. In dit blogartikel zullen we ingaan op de gevaren van asbest en wat er gedaan kan worden om deze risico's te verminderen.
 

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat voornamelijk bestaat uit microscopisch kleine vezels. Het werd in het verleden veel gebruikt in de bouw, vooral tussen de jaren 1940 en 1990. Asbest werd gebruikt in verschillende materialen, zoals isolatie, dakbedekking, plafondplaten en vloerbedekking. Het is pas later ontdekt dat deze vezels bij inademing ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Het inademen van asbestvezels kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Deze ziektes kunnen pas jaren na blootstelling aan asbest tot uiting komen, waardoor het vaak lastig is om de oorzaak te achterhalen. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn met asbest en de juiste maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen.
 

Sanering asbest en asbest inventarisatie

Om de gezondheidsrisico's van asbest te verminderen, is het belangrijk om asbest te laten saneren door een gecertificeerd bedrijf. Dit houdt in dat het asbest veilig wordt verwijderd en afgevoerd volgens de geldende regels en richtlijnen. Voordat er gestart kan worden met de sanering, is het verplicht om een asbest inventarisatie uit te laten voeren. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw en wordt er een inventarisatierapport opgesteld. Dit rapport is nodig voor de sanering en geeft ook aan welke maatregelen er genomen moeten worden om blootstelling aan asbest te voorkomen.
 

Voorkom gezondheidsrisico's

Het is belangrijk om voorzichtig om te gaan met asbest om gezondheidsrisico's te voorkomen. Vermijd bijvoorbeeld het boren, zagen of schuren van asbesthoudende materialen en laat dit altijd over aan een gecertificeerd bedrijf. Daarnaast is het verstandig om bij verbouwingen of sloopwerkzaamheden eerst een asbest inventarisatie uit te laten voeren om te bepalen of er asbest aanwezig is. Zo kunnen de juiste maatregelen genomen worden om blootstelling te voorkomen.

In conclusie, asbest brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee en het is belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan. Laat asbest altijd saneren door een gecertificeerd bedrijf en laat vooraf een asbest inventarisatie uitvoeren. Zo kunnen gezondheidsrisico's zoveel mogelijk voorkomen worden. Neem geen onnodige risico's en zorg voor een veilige leef- en werkomgeving voor jezelf en anderen. Wil je meer weten over asbest? Neem dan is een kijkje op www.a-s-e.nl/.